link to assangha.com online real estate

 

 

 

 

 

 

bell plant shop thai versionbell plant shop english version

 

 

 

 

 

วิธีการปลูกผักหวานป่า


วิธีการปลูกผักหวานป่า
ผักหวานป่าเป็นพืชที่ไม่ชอบแดดจัด ไม่ชอบน้ำมาก ชอบที่โล่ง ดินร่วนปนทราย พบมากตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณที่สูง เชิงเขา ป่าเชิงเขาหรือป่าโปร่ง แหล่งผลิตเป็นการค้า ได้แก่ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และสกลนคร
การปลูก : วิธีการปลูกแบ่งได้ ๓ วิธี คือ

๑.การตอนกิ่ง การตอนกิ่งของผักหวานป่าใช้เวลานาน คือ ประมาณ ๓ เดือน ขึ้นไปผักหวนป่าจุออกรากสีน้ำตาล วิธีนี้มีข้อดี คือ กิ่งที่ได้จะมีขนาดใหญ่ตามความต้องการ

๒.การเพาะชำ โดยการขุดไหลผักหวานป่าที่เกิดจากต้นแม่ หรือตัดรากผักหวานป่า ที่อยู่ในดินซึ่งเป็นรากที่ขยายจากต้นแม่เป็นท่อนๆ ยาวประมาณท่อนละ ๕-๖ นิ้ว นำไปเพาะชำประมาณ ๑ เดือน จะเริ่มแตกกิ่งและยอด

๓.การเพาะเมล็ด นำเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่าที่แก่เต็มที่ขูดเนื้อหุ้มเมล็ดทิ้งและขัดล้าง น้ำให้สะอาด แช่น้ำแยกเมล็ดที่ลอยน้ำทิ้ง นำเมล็ดที่จมน้ำขึ้นผึ่งให้สะเด็ดน้ำคลุกด้วยสารเคมีป้องกันเชื้อรากันรา นำใส่กระดังหรือตะแกรงคลุมด้วยกระสอบป่านที่ชุบน้ำหมาดๆ เก็บในที่ร่มเจาะถุงพลาสติกด้านล่าง เพราะรากจะแทงลงดิน กดเมล็ดให้จมเสมอผิวดินนำไปไว้ใต้ร่มเงาพรางแสง ๔๐-๕๐% เมื่อผักหวานป่า อายุ ๒ เดือนครึ่ง ต้นผักหวานป่าจะสูงประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยเกร็ดสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ผสมน้ำฉีดพ่นทุก ๒ อาทิตย์ เมื่อกล้าผักหวานป่าอายุได้ ๓-๔ เดือน สามารถ ย้ายปลูกได้ในช่วงนี้ รดน้ำให้น้อยลงและให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย ละลายปุ๋ยโปแตสเซียมไนเตรท ความเข้มข้นไม่เกิด ๒% รดต้นกล้าก่อนย้ายปลูกประมาณ ๒ อาทิตย์ และงดให้น้ำ ๑ วัน ก่อนย้ายปลูก ควรเตรียมหลุมปลูกในช่วงเดือนเมษายน โดยขุดหลุมปลูกขนาด ๒๐ x๒๐ x ๕๐ เซนติเมตร ระยะปลูก ๒ x ๒ เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักครึ่งปี๊บ ผสมกับหน้าดิน ฉีกหรือถอนถุงกล้าผักหวานระวังอย่าให้ดินแตกและรากขาด วางต้นกล้าลงกลางหลุมให้ต้นกล้าสูงกว่าปากหลุมประมาณ ๕ เซนติเมตร แล้วพูนดินกลบโคนโดยรอบควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว โดยหว่านกระจายโดยรอบโคนต้นรัศมี ๒๐ เซนติเมตร ต้นละปี๊บ ในช่วงต้นฤดูฝน ปีละครั้งไม่ควรใช้จอบขุดพรวนรอบโคนต้น

การกำจัดวัชพืช ใช้วิธีถอนหรือใช้มีดฟันให้ราบเมื่อผักหวานป่าเจริญเติบโตเต็มที่ ก็เริ่มทำการตัดแต่ง โดยหักปลายกิ่งแขนงทิ้งไว้ให้เหลือยาว ๑๕-๒๐ เซนติเมตร และรูดใบแก่บางส่วนทิ้งให้เหลือติดกิ่งละ ๓-๔ ใบ พร้อมๆ กับการให้น้ำพอดินชื้น เพื่อให้แตกยอดหลังการตัดยอดออกจำหน่ายให้ใส่ปุ๋ยคอกต้นละ ๑-๒ ปี๊บ หว่านรอบโคนต้นแล้วรดน้ำ

การทำให้ผักหวานป่าออกนอกฤดู ริดใบทิ้ง ช่วงยอดและใบอ่อนก็จะแตกใหม่ ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม ควรปล่อยให้ต้นผักหวานป่าพักตัว

โรคแมลงที่สำคัญ : หอยทาก มีลักษณะเปลือกบางสีขาว จะอาศัยอยู่ตามพื้นดินที่มีความชุ่มชื้นจะเข้าไปกัดกินยอดอ่อน ใบอ่อน และต้นอ่อน ในระยะต้นกล้าถ้ามีมากจะทำความเสียหายได้

การป้องกันกำจัด


ใช้ส่าเหล้ารด ๒-๓ วัน / ครั้ง


ใช้ปูนขาวโรยโดยรอบแปลงเพาะกล้า เพื่อป้องกันหอยจะเข้ามาทำลายต้นกล้าที่เพาะไว้

การเก็บเกี่ยว : เมื่อผักหวานมีอายุ ๓ ปี จะเริ่มให้ผลผลิต ตัดยอดอ่อนที่แตกออกยาวประมาณ ๑๕-๒๕ เซนติเมตร มาบริโภคหรือจำหน่าย

ส่วนที่ใช้บริโภค : ยอดอ่อน
ขออขบคุณข้อมูลจาก บ้านมหาดอทคอม

ราคา: 0 บาท

ย้อนกลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y-Commerce: Home

เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | ซื้อต้นไม้ Online| สินค้า-บริการ | ลงโฆษณา | วิธีการชำระเงิน | All Copy Rights Reserved by Nongbell.com Please contact :webmaster@nongbell.com